Các lớp và buổi thuyết giảng của Ni Sư Triệt Như 7/2018Thiền Đường Tánh Không San Jose trân trọ̣ng kính mời quý Thiền Sinh & thân hữu đến tham dự các lớp và buổi thuyết giảng của Ni Sư Thích Nữ Triệt Như theo chương trình dưới đây:


1- LỚP THỰC HÀNH THIỀN ĐỊNH
Thời gian: Học 2 ngày từ thứ hai đến thứ ba ( ngày 2/7 đến 3/7 năm 2018)
     Giờ học : Từ 9AM - 5PM mỗi ngày ( 12PM -2PM nghỉ trưa )
Địa điểm:
    THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG BẮC CALI
     2092 Concourse Drive, Suite 37
    San Jose, CA 95131
Thân mời tất cả quý thiền sinh đã học qua các cấp lớp đến tham dự.

2- GIẢNG ĐẠI CHÚNG
Chủ Đề: GIÁ TRỊ THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG
Thời gian: Ngày Chủ nhựt 8 thańg 7 năm 2018 từ 10 AM - 12PM
Địa điểm:
     THƯ VIỆN TULLY
     880 Tully Road,
     San Jose, CA 95121

3- LỚP BÁT NHÃ TRUNG CẤP 3


Ban Tu Học Trân Trọng Kính Mời!