Chương Trình Sinh Hoạt Chủ Nhật 24/6/2018

Thông Báo
 

Chúng tôi kính mời qúy anh chị Thiền sinh và gia đình thân hữu đến sinh hoạt với chúng tôi tại địa chỉ:
2092 Concourse Drive, Unit 37
San Jose, CA  95131


Chương trình sinh hoạt Chủ Nhật ngày 24 tháng 6 như sau:
09:30AM – 10:00AMTập khí công
10:00AM – 10:15AMLễ Phật, lễ Tổ
10:15AM – 11:15AMThiền hành và tọa Thiền
11:15AM – 11:30AMNghĩ giải lao
11:30AM – 12:45PMGiáo Thọ Minh Như trình bày chủ đề :  LÀM  SAO ĐỂ SỐNG  TRONG  CHÁNH NIỆM
12:45PM – 01:30PMBan ẩm thực mời dùng cơm chay.  Hoàn mãn
 
Ghi Chú:  Xin bấm vào link dưới đây để biết thêm chi tiết về các khóa học và thuyết giảng đại chúng của Ni Sư Triệt Như trong tháng 7, 2018
Link
Thay Mặt Ban Điều Hành
Hoằng Phương, Hội Trưởng