Tổng Kết Khóa Thiền Căn Bản - Brisbane, Úc

Ni Sư Triệt Như giảng tại Brisbane Úc Châu, 26-1-2018 .

Link Download (Nhấp chuột phải, Save Target As)