Donation

Hội Thiền Tánh Không Bắc California là một tổ chức Tôn Giáo bất vụ lợi. Mọi sự đóng góp tịnh tài đều được miễn trừ thuế cuối năm. Chân thành tri ân quý Phật tử xa gần đóng góp hộ trì ngôi Tam Bảo.


Cách 1:  ZELLE

Vào chương mục của Quí Vị bằng Internet, sau đó chuyển tiền Cúng Dường qua hệ thống ZELLE :

Recipient :  (510) 913 6778

Tiền Quí Vị sẽ vào: Norcal Buddhist Sunyata Meditation Inc.


Cách 2 : CHECK

Thiền Sinh gởi Check cúng dường đến :

Norcal Buddhist Sunyata Meditation Inc.

P.O BOX : 611392  San Jose Ca 95161


Hoặc:

Norcal Buddhist Sunyata Meditation Inc.

1560   150 Ave San Leandro Ca 94578