Donation

Hội Thiền Tánh Không Bắc California là một tổ chức Tôn Giáo bất vụ lợi. Mọi sự đóng góp tịnh tài đều được miễn trừ thuế cuối năm. Chân thành tri ân quý Phật tử xa gần đóng góp hộ trì ngôi Tam Bảo.

Cách 1: Đến trụ sở Chase Bank
Số chương mục (account number): 113095837
Người nhận: NorCal Buddhist Śūnyatā Meditation Inc.

Cách 2: Trả bằng thẻ qua Paypal. Xin nhấn nút Donate.