Lý Duyên Khởi 21/6/17 21/6/17

Ni Sư Triệt Như giảng tại San Jose 21/6/17.  
.Link Download (Nhấp chuột phải, Save Target As)