Sống Đời Xứng Đáng - San Jose 18/6/17Ni Sư Triệt Như giảng tại San Jose 18/6/17.Link Download (Nhấp chuột phải, Save Target As)