HTTK Bắc Cali Sinh Hoạt Chủ Nhật Tháng 7- 2017


HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG BẮC CALIFORNIA
NorCal Buddhist Śùnyatà Meditation, Inc.
 
 
THÔNG BÁO
 
Hội Thiền Tánh Không trân trọng kính mời qúy Thiền Sinh, gia đình, và thân hữu đến tham dự sinh hoạt với chúng tôi tại địa chỉ:
2092 Concourse Drive, Unit 37
San Jose, CA  95131
 
1.     Vì không đủ duyên nên lớp thực hành Thiền Định của Ni Sư Triệt Như không có tổ chức vào cuối tuần này.
 
2.     Chương trình sinh hoạt ngày Chủ Nhật 9 Tháng 7, 2017:
09:30 am – 10:00 am
Khí công
10:00 am10:15 am
Lễ Phật và lễ Tổ
10:15 am11:00 am
Tọa Thiền
11:00 am12:00 pm
Phương thức thực hành Thiền trong 4 oai nghi để có kết qủa do thiền sinh Huệ Châu trình bày
12:00 pm12:30 pm
Ban ẩm thực mời dùng cơm chay.  Hoàn mãn
 
3.     Những ngày nhập thất trong tháng 7 gồm các ngày 16, 23, 30.  Chương trình giống như trên sẽ thông báo với những ch̉ủ đề khác nhau cho mỗi tuần.
 
4.     Đính kèm chương trình tu học của Hội Thiền Trung Ương.  
 
5.     CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN CHUYÊN TU THIỀN ĐỊNH KỲ II:   http://tanhkhong.org/p106a715/cac-khoa-tu-thang-8-9-2017-tai-to-dinh-danh-sach-ghi-danh
 
 
Thay Mặt Ban Điều Hành,
Hoằng Phương, Hội Trưởng