Khóa Bát Nhã Và Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định


HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG BẮC CALIFORNIA
NORCAL BUDDHIST ŚÙNYATÀ MEDITATION, INC.
 
 
THÔNG BÁO
Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật Tử ghi danh tham dự các khóa Bát Nhã tại địa chỉ:
2092 Concourse Drive, Unit 37
San Jose, CA  95131
 
 
v    THÁNG 6, 2017
1.     Khóa Bát Nhã Trung Cấp I: 
Từ ngày Chủ Nhật 11 đến ngày Thứ Bảy 17/6/2017.   (Tống cộng 7 ngày.)
 
2.     Khóa Bát Nhã Trung Cấp II: 
Từ ngày Chủ Nhật 18 đến ngày Thứ Bảy 24/6/2017.   (Tống cộng 7 ngày.)
Ghi tên tham dự, liên lạc:
Huệ Như:             (408) 726-2948
Thuần Trí Tịnh:  (408) 599-0274
Viên Quang:         (510) 828-3637
 
 
v    THÁNG 8 VÀ 9, 2017
3.     Đính kèm các khóa Nhập Thất chuyên tu Thiền Định được tổ chức tại Tổ Đình, địa chỉ:
18525 Frankz Road
Perris, CA  92570
 
 
Thay Mặt Ban Điều Hành,
Hoằng Phương, Hội Trưởng