Thông Báo Sinh Hoạt Ngày 4 Tháng 6-2017HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG BẮC CALIFORNIA
NorCal Buddhist Śùnyatà Meditation, Inc.
 
 
THÔNG BÁO
 
Hội Thiền Tánh Không trân trọng kính mời qúy Thiền Sinh, gia đình, và thân hữu đến tham dự sinh hoạt với chúng tôi tại địa chỉ:
2092 Concourse Drive, Unit 37
San Jose, CA  95131
 
1.               Chương trình sinh hoạt ngày Chủ Nhật 4 Tháng 6, 2017 như sau:
09:00 am – 09:30 am
Khí Công
09:30 am – 09:45 am
Lễ Phật và Tổ
09:45 am – 10:30 am
Tọa thiền
10:30 am10:45 am
Nghĩ giải lao
10:45 am12:15 pm
Thầy Không Chiếu thuyết giảng đề tài:  “Bốn Cuộc Chạy Đua Bất Đắc Dĩ” và “Hội Chứng Con Ếch Bị Luộc”
12:15 pm – 01:00 pm
Ban ẩm thực mời dùng cơm chay.  Hoàn mãn
 
2.               Đính kèm là bảng Tường trình sinh hoạt tại Tổ Đình trong tháng 2, 3, 4 năm 2017.
 
 
Thay Mặt Ban Điều Hành,
Hoằng Phương, Hội Trưởng