Hình Ảnh Ngày Lễ Xuất Gia 2017 Tại Tổ Đình


Các Bạn Điều Hành Tánh Không thân mến,
Cô gởi đến các bạn những hình ảnh cô chụp, không chuyên nghiệp đâu, buổi sánh mùng 6 Tết năm nay, trước buổi lễ Xuất Gia, trong buổi lễ và sau buổi lễ Xuất gia của 5 vị.

1- Lâm Sơn, THÍCH KHÔNG ĐĂNG
2- Trần Thành, THÍCH KHÔNG TỊNH
3- Nguyễn Lập, THÍCH KHÔNG HUYẼN
4- Lê Ngọc Phụng, THÍCH NỮ TIỀM NHƯ
5- Phạm Sương. THÍCH NỮ NHƯ SƯƠNG

Chúng ta cùng chung vui trong niềm vui của mùa Xuân Tâm Linh và mùa Xuân của Đất Trời.

Thân mến,
Ni Sư Triệt Như