Thư Chúc Tết của Ni Sư Triệt Như

Các bạn Điều hành và Thiền Sinh Thiền Tánh Không thân mến


Trước thềm năm mới, thân chúc tất cả thiền sinh và gia đình, trong tất cả Đạo tràng khắp nơi:

1. Thụy Sĩ
2. Paris
3. Toulouse
4. Stuttgart
5. Berlin
6. Sydney
7. Adelaide
8. Melbourne
9. Toronto
10. Montreal
11. Hoa Thịnh Đốn
12. Houston
13. San Jose
14. Sacramento
15. Nam Cali

Sức khỏe tốt đẹp, tâm an lạc thanh thản, gia đình hạnh phúc hài hòa, các Đạo tràng đều phát triển và đoàn kết cùng nhau tiến bước trên con đường tâm linh.

Hi vọng gặp lại các bạn vào dịp Tết và ngày Truyền thống, cũng như các khóa tu học trong tháng 4 này.


Thân mến chào các bạn


Cô Triệt Như