Thư Mời Lớp Thiền Không Tầm Không Tứ ĐịnhHội Thiền Tánh Không Bắc California
Thông Báo
**********
 
I/ Hòa Thượng Thiền Chủ Thích Thông Triệt nay đồng ý cho Thiền Sinh Giáo Thọ Không Định đứng ra mở lớp

                                “KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ ĐỊNH"

Tại Địa chỉ Hội Thiền:
2092 Concourse Dr, Unit 37
San Jose, CA 95131
 
+ Giáo thọ: Không Định
+ Phụ lớp : Minh Tường, Tâm Triết, Chánh Cương
+ Yểm trợ: Ban Giáo thọ
+ Thời gian: từ 9:00AM đến 4:00PM 
                (buổi trưa nghỉ từ 12:30 PM đến 2:00PM)
+ Trong các ngày Chủ Nhật:
a.    Tháng hai: Ngày 5, 12, 19 và 26
b.    Tháng ba: Ngày 5, 12, 19 và 26
+ Tổng cộng 8 ngày về Lý thuyết và Thực hành
+ Học phí: Miễn phí

Ghi chú: yêu cầu các bạn Thiền Sinh có bạn là người Mỹ đến học, bạn sẽ là thông dịch viên cho họ, và qúi vị ngồi ở phía sau, trên ghế, hoặc bồ đoàn.

II/ Đính kèm Thông báo Xây Dựng Cốc Nhập Thất tại Tổ Đình năm 2017

Trân trọng thông báo,
Ban Tu Học