Thông Báo Sinh Hoạt HTTK Bắc Cali Tết Đinh Dậu 2017Hội Thiền Tánh Không Bắc California
Thông Báo
 
Tết Đinh Dậu 2017
 
A.              Quý vị Thiền Sinh muốn về Tổ Đình Riverside ăn tết Đinh Dậu 2017 xin liên lạc Huệ Như (408) 726-2948 để tiện việc tổ chức.
* Đi sáng sớm ngày Thứ Bảy 28 tháng 1, 2017 (Mồng 1 Tết).
* Về chiều ngày Chủ Nhật 29 tháng 1, 2017 (Mồng 2 Tết).
 
B.               Chương trình  Tết tại Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali tại 2092 Concourse Drive, #37.   San Jose, CA   95131:


Chiếu theo đa số yêu cầu, tất cả Thiền Sinh sẽ được ăn tết tại gia đình vào ngày mồng một Tết.  Do vậy chúng ta "KHÔNG CÓ SINH HOẠT NGÀY 28 THÁNG 1, 2017" tại Hội Thiền.
 
*  Mồng 2 Tết, Chủ Nhật 29 tháng 1, 2017:

10:00 am – 11:00 am
11:00 am – 11:30 am
11:30 am – 12:00 pm

12:00 pm – 12:15 pm
12:15 pm – 12:45 pm
12:45 pm – 02:00 pm
Thiền Sinh và gia đình tề tựu.
Lễ Phật Tổ.
Thiền sinh giáo thọ Không Định chia sẻ 3 tháng học Vô Trụ Định.
Gọi chúc tết Hoà Thượng Thiền Chủ và Tăng Đoàn.
Thiền Sinh và gđ hái lộc đầu năm tại chánh điện.
Dùng cơm chay.  Hoàn mãn.
Thay mặt ban điều hành, Hoằng Phương.