Khóa 1 Chuyên Tu Thiền Định (Cấp 2) - TexasXin vui lòng điền Phiếu Ghi Danh tại đây

Xem video Khóa Nhập thất chuyên tu tại Thiền viện Chân Như 2016