Chương trình sinh hoạt tháng 1-2017

Hội Thiền Tánh Không Bắc California
Thông Báo

Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali trân trọng kính mời quý Anh Chị Em Thiền Sinh, gia đình cùng thân hữu đến tham dự buổi sinh hoạt vào CHỦ NHẬT ngày 8 tháng 1, 2017 tại địa chỉ sau:
Đạo Tràng Tánh Không NorCal
2092 Concourse Drive, Suite 37
San Jose, CA 95131 
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT:
09:30 am – 10:00 am
10:00 am – 10:15 am
10:15 am – 11:00 am
11:00 am – 11:45 am
11:45 am – 12:15 pm
12:30 pm – 01:30 pm
Khí công
Lễ Phật Tổ
Thiền hành – Tọa Thiền (1)
Thiền hành – Tọa Thiền (2)
Lể cầu siêu Thiền Sinh Tuệ Đạt Châu Ngọc Thành lần cuối (lần thứ 7)
Dùng cơm chay.  Hoàn mãn
Chương trình sinh hoạt các ngày Chủ Nhật là 15, 22, và 29 tháng 1, 2017 cũng giống như trên.    
     
GHI CHÚ: Xin xem trang đính kèm là bản tường trình của Hoằng Phương nhân ngày lễ An Vị Phật. Và cũng xin quí vị xem hình ảnh của lớp học Bát Nhã 4 trong tháng 12-2016 vừa qua và lễ An Vị Phật qua links:
Lễ An Vị Phật tại địa chỉ mới ngày 2 tháng 1 -2017
Thay mặt Ban Điều Hành Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali.