Ngôi Nhà Tâm Linh - Thơ


Sống trong biển ải trầm luân,
Nhìn qua, ngoảnh lại, tuổi xuân trôi vèo.
Ai ơi, dù cố chống chèo,
Biển đời, ghềnh thác vượt đèo khó qua.
Không sao thoát cõi ta bà,
Chỉ là cõi tạm, nhưng ta mê lầm.
Thỉnh thoảng lại hay trách thầm,
Trách than số mệnh tạo nhầm trái ngang.
Hoa quỳnh tối nở, sáng tàn,
Đời người một kiếp lang thang đi hoài.
Làm sao biết được ngày mai,
Đố ai biết trước tương lai thế nào?
Chúng ta nên hãy cùng nhau,
Chúng mình hẹn gặp đi vào nhà xưa.
Nhà xưa che chở nắng mưa,
Có Thầy, có bạn sẽ xua buồn phiền.
*****
Trên một triền dốc xa xa,
Chân Không Thiền Thất, ngôi nhà tâm linh.
Thân tặng các bạn Thiền sinh Bắc California
Như Thu