Thông Báo Sinh Hoạt HTTK Bắc Cali 4/2017

HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG BẮC CALIFORNIA
NORCAL BUDDHIST ŚÙNYATÀ MEDITATION, INC.
 
 
THÔNG BÁO
 
Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali trân trọng thông báo đến quý Thiền Sinh, gia đình, cùng thân hữu đến tham dự sinh hoạt với chúng tôi tại địa chỉ:
2092 Concourse Drive, Unit 37
San Jose, CA  95131
 
1.               Chủ Nhật Ngày 2 Tháng 4, 2017:  
Chúng ta "KHÔNG CÓ SINH HOẠT NGÀY NÀY".  Lý do đa số Thiền Sinh trong ban điều hành đi về Tổ Đình ở Perris, Riverside, California dự lễ ngày truyền thống hằng năm.
 
2.               Chủ Nhật Ngày 9 Tháng 4, 2017:
09:30 am – 10:00 am
10:00 am – 10:15 am
10:15 am – 11:15 am
 
Khí Công
Lễ Phật và Tổ
Bầu cử Tân Hội Trưởng nhiệm kỳ 2 năm:
Từ Ngày 1 Tháng 5, 2017 đến Ngày 30 Tháng 4, 2019 
11:15 am – 12:30 pm
Thầ̉y Không Huyễn đến sinh hoạt
12:30 pm – 02:00 pm
Dùng cơm chay.  Hoàn Mãn
 
3.               Những ngày Nhập Thất trong tháng 4:  Ngày 16, 23, và 30.
 
 
 
(Danh sách hội viên sẽ được ghi vào bảng Phật Tử Thiền Sinh cúng dường Tam Bảo được gắn tại chánh điện.)
 
 
Thay Mặt Ban Điều Hành,
Hoằng Phương