Thư Mời Tham Dự Lớp Thiền Căn Bản Tại San Jose 5/2017

Hội Thiền Tánh Không Bắc California

The Norcal Buddhist Sùnyatà Meditation, Inc.

Thông Báo

Hội Thiền Tánh Không San Jose
Trân Trọng Kính Mời Qúy Đồng Hương và Phật Tử
Ghi danh tham dự


KHÓA THIỀN CĂN BẢN
Với chủ đề “Thiền Đi Vào Đời Sống”
Vào các ngày THỨ BẢY và CHỦ NHẬT
Bắt đầu từ ngày 06/05/2017, và các ngày 07/05, 13/05, 14/05, 20/05, 21/05, 27/05,
chấm dứt ngày 28/05/2017

Đia điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Hội Thiền Tánh Không
                  2092 CONCOURSE Dr. Unit 37
                  San Jose, CA 95131

Thời gian: Thứ Bảy và Chủ Nhật:
                   Từ 9:00 am đến 12:00 pm: Lý thuyết và thực hành Thiền
                   (Nghỉ ăn trưa từ 12 giờ đến 2:00 trưa)
                   Từ 2:00 pm đến 5:00 pm: Lý thuyết và thực hành Thiền
                   Từ 5:00 pm đến 5:30 pm: Hướng dẫn tập Khí Công

Với sự tham gia của Thầy Không Chiếu và Sư Cô Thường Như
Do Ban Giáo Thọ Hội Thiền Tánh Không San Jose hướng dẫn và tổ chức

Để ghi danh và biết thêm chi tiết, xin liên lạc:
Thuần Trí Tịnh: (408) 329-8197
Huệ Như: (408) 726 2948
Huệ Châu: (408) 425-2945

Hoặc email về: daotrangtksj@yahoo.com

Khóa Học Hoàn Toàn Miễn Phí

*Xin Qúy vị vui lòng đến trước 15 phút để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi

Ban Tu Học Trân Trọng Kính Mời!