Mừng Lễ Phật Đản 2017 Tại HTTK Bắc Cali


HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG BẮC CALIFORNIA
NORCAL BUDDHIST ŚÙNYATÀ MEDITATION, INC.


MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN 2017

Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali trân trọng thông báo đến quý Thiền Sinh, gia đình, cùng thân hữu đến tham dự sinh hoạt với chúng tôi tại địa chỉ:
2092 Concourse Drive, Unit 37
San Jose, CA  95131

1. Chủ Nhật Ngày 30 Tháng 4, 2017:


09:30 am – 10:00 am
Khí Công
10:00 am – 10:15 am
Lễ Phật và Tổ
10:15 am – 11:00 am
Thiền Hành và Tọa Thiền
11:00 am – 12:15 pm
Thầy Không Huyễn thuyết trình
MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN 2017
12:15 pm – 01:00 pm
Dùng cơm chay.  Hoàn Mãn

2. Đính kèm khoá Thiền Căn Bản tổ chức vào tháng 5, 2017 tại Hội Thiền.
3. Đính kèm thư mời các khóa tu học trong tháng 6 và tháng 8
4. Đính kèm “Chương Trình Cập Nhật ngày 20 tháng 4 năm 2017Thay Mặt Ban Điều Hành,
Hoằng Phương, Hội Trưởng