Kết tập kinh điển - Ni Sư Triệt Như

Kết tập kinh điển
Ni Sư Triệt Như giảng tại Hoa Thinh Đốn ngày 13 & 14/6/2016, khóa Tâm lý học Phật giáo.