Thông báo lớp Chuyên Viên Thiền Định
THÔNG BÁO
Tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định
Thầy Thiền Chủ Thông báo:
Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay tại Thiền Viện, Thầy Thiền chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định (hoàn toàn miễn phí), phần hướng dẩn lý thuyết sẽ ít hơn so với toàn thời gian dành để dụng công, các thiền sinh tự thẩm định trình độ của mình để chọn thời gian nhập thất thích hợp:
THỜI GIAN:
1.    Từ 1 tháng 8 đến 30 tháng 8, 2016:
·         Dạy Định Có Tầm Không Tứ đến Định Không Tầm Không Tứ
 2.    Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 9, 2016:
·         Dạy Định Không Tầm Không Tứ đến Chánh Niệm Tỉnh Giác
 3.    Từ 1 tháng 10 đến 30 tháng 10, 2016:
·         Dạy Vô Trụ Định
ĐỊA ĐIỂM:
Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không: 18525 Frantz Road, Perris CA 92570
GHI DANH:
Để ghi danh các khóa học trên xin Download Phiếu Ghi Danh, điền chi tiết, Email và attach Phiếu Ghi Danh về:
Ban Ghi danh khóa tu <thientanhkhong@yahoo.com>
Quý vị có như cầu đưa đón xin ghi thêm chi tiết
Thời hạn Ghi danh: từ nay đến hết ngày 15 tháng 7, 2016
 Xin click vào để tải về: PHIEU GHI DANH cackhoatu-2016-tai ThienVien.doc