Ba Sắc Thái Tâm Trong Đạo Phật

Ni Sư Triệt Như giảng tại Tổ Đình 02-2016.