Giá Trị Của Nhập Thất Chuyên TuGiá trị của nhập thất chuyên tu
Ni Sư Triệt Như giảng tại San Jose 2015.