Tánh pho biến của chân lý 1-8-2019 Khoá Bát nhã dặc biẹt TorontoNi Sư Triệt Như giảng tại Toronto.Link Download (Nhấp chuột phải, Save Target As)