Thông báo Khóa Bát Nhã Đặc Biệt


Thiền Đường Tánh Không San Jose xin thông báo tổ chức khóa Bát Nhã Đặc Biệt do Ni Sư
Triệt Như giảng dạy.Xin qúy vị gọi ghi danh để ban tổ chức tiện việc sắp xếp chỗ ngồi học và lo phần ẩm thực.
Thành thật cám ơn.

Thay Mặt Ban Điều Hành
Hoằng Phương, Hội Trưởng

Link Download (Nhấp chuột phải, Save Target As)