Lớp Tâm Lý Học Phật Giáo 2017
Nội dung lớp học sẽ được chiếu trực tiếp tại đây vào ngày 23 tháng 12, 2017.
Kính mời quý Thiền Sinh, gia đình, và thân hữu theo dõi.Video Streaming