Tổng Kết Về Định 13/4/17



Ni Sư Triệt Như giảng tại Tổ Đình 13/4/17 .





Tải về:
Nhấn chuột phải, chọn "Save target as..."