Thông Báo Tháng 4 Năm 2017


HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG BẮC CALIFORNIA
NORCAL BUDDHIST ŚÙNYATÀ MEDITATION, INC.
 
 
THÔNG BÁO
 
Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali trân trọng thông báo đến quý Thiền Sinh, gia đình, cùng thân hữu đến tham dự sinh hoạt với chúng tôi tại địa chỉ:
2092 Concourse Drive, Unit 37
San Jose, CA  95131
 
1.               Chủ Nhật Ngày 16 Tháng 4, 2017:
09:30 am – 10:00 am
10:00 am – 10:15 am
10:15 am – 11:00 am
11:00 am – 12:00 pm
Khí Công
Lễ Phật và Tổ
Thiền Hành và Tọa Thiền
Thiền sinh Nguyên Thành trình bày kinh nghiệm
12:00 pm – 12:30 pm
Thiền sinh cho ý kiến về việc Nhập Thất 1 tuần vào hè năm nay
12:30 pm – 01:30 pm
Dùng cơm chay.  Hoàn Mãn
 
2.               Đính kèm là lá thư  Huấn Thị của Hòa Thượng Thiền chủ Thích Thông Triệt đọc trong ngày lể truyền thống 2017 tại Tổ Đình. 
3.               Đính kèm là lá thư tường trình của hội trưởng Hoằng Phương đọc tại Tổ Đình năm nay.