Thiền sinh Nguyễn Lập ôn lại chủ đề Thiền Định

Thiền sinh Nguyễn Lập ôn lại chủ đề "Thiền Định" trong giáo trình của khóa Thiền Căn Bản và chia sẻ kinh nghiệm tu học trong buổi sinh hoạt Thiền tại Đạo tràng Tánh Không San Jose đầu tháng 9 năm 2013.