Làm Chủ Suy Nghĩ - Thiền sinh Thảo Lê

Thiền sinh Thảo Lê ôn lại chủ đề "Làm Chủ Suy Nghĩ" trong giáo trình của khóa Thiền Căn Bản và chia sẽ kinh nghiệm tu học trong buổi sinh hoạt Thiền tại Đạo tràng Tánh Không San Jose đầu tháng 7 năm 2013..