Phóng Sự Chụp Hình Não Bộ Của Thầy Thích Thông Triệt

Phóng sự chụp hình não bộ của Thầy Thích Thông Triệt tại trường Đại học Tuebingen, Đức quốc, tháng 6 năm 2013